03.09.2012 14:09

Kombinované členství ČHS - OEAV na rok 2013

Převzato z webu ČHS:

Kombinované členství ČHS - OEAV na rok 2013

Informaci o nabídce kombinovaného členství ČHS - OEAV poskytujeme již nyní proto, že spol. ALPY nabízí členství v OEAV na rok 2013, včetně kombinovaného členství,  již od počátku září. Tato nabídka je výhodná pro nové členy OEAV, informace naleznete na webu společnosti ALPY.

Kombinované členství v ČHS a OEAV na rok 2013 si mohou zakoupit stávající členové ČHS i uchazeči o členství v ČHS, kteří v souvislosti se zakoupením kombinovaného členství požádají o členství v ČHS, tj. zašlou sekretariátu ČHS vyplněnou přihlášku (ČHS od roku 2013 ruší vstupní poplatky).

Platby kombinovaného členství v ČHS a v OEAV se stejně jako v předchozích letech provádí ve spol. ALPY (osobně, převodem), kde zájemci obdrží průkaz OEAV a potrvzení o úhradě kombinovaného členství, na základě kterého jim bude následně vystaven průkaz ČHS. Ti, kdo si zakoupí kombinované členství v ČHS - OEAV na rok 2013 během podzimu 2012, obdrží průkaz ČHS až v prosinci 2012, neboť distribuce průkazů ČHS začne 3.12. 2012.

Podrobné informace o průkazech ČHS na rok 2013 vám poskytneme ve druhé polovině listopadu.

B. Valentová, tajemnice ČHS

—————

Zpět