07.09.2011 07:52

Kombinované členství v ČHS a OEAV na rok 2012

Převzato z webu ČHS

06.09.11

Český horolezecký svaz společně se společností ALPY, spol. s r.o., která v ČR zastupuje Oesterreichischer Alpenverein (OEAV), sekci 608, Innsbruck, opět nabízí svým členům kombinované členství ČHS - OEAV, které je cenově výhodné a zahrnuje veškeré výhody, které jsou s členstvím v těchto horolezeckých svazech spojeny.  

Spolupráce s pražskou společností ALPY (tj. s Alpským klubem) pokračuje již třetí rok. Uzavření smlouvy o kombinovaném členství ČHS - OEAV na rok 2012 je výsledkem výběrového řízení, které bylo vypsáno v létě letošního roku. 

Kombinované členství ČHS - OEAV na rok 2012 si můžete objednávat již nyní, s tím, že průkaz ČHS na rok 2012 vám bude vystaven dodatečně po 1.12. 2011, kdy začneme distribuovat členské průkazy na další rok.

Nabídka kombinovaného členství i postup, jak kombinované členství získat, jsou obdobné jako v loňském roce, s těmito výjimkami:

  • K dispozici je nově i kombinované rodinné členství, které lze využít v případě, že jsou oba rodiče členy ČHS a jejich dítě nebo děti jsou ve věku do 18 let (ročník narození 1994 a později). Nárok na rodinné členství není podmíněn manželstvím, mohou jej uplatnit i nesezdané páry s dětmi, které mají společné bydliště.
  • Při žádosti o zaslání průkazu ČHS (v rámci kombinovaného členství) poštou není požadována úhrada poštovného.

Podrobné informace o kombinovaném členství ČHS - OEAV včetně výše členských příspěvků naleznete na našem webu v rubrice Kombinované členství v ČHS a OEAV na rok 2012 a samozřejmě také na webu Alpského klubu.

Pokud budete mít ke kombinovanému členství nějaké dotazy, obraťte se na Ladislavu Homolkovu, která má na sekretariátu ČHS tuto oblast na starosti:

ladislava.homolkova@horosvaz.cz; tel. 296 118 207.

B. Valentová, tajemnice ČHS

 

—————

Zpět