27.11.2014 12:14

kombinovaného členství v ČHS a Österreichischer Alpenverein (ÖAV) na rok 2015

Zasíláme vám informace týkající se kombinovaného členství v ČHS a Österreichischer Alpenverein (ÖAV) na rok 2015:

Vzhledem ke změnám pravidel poskytování členství v ÖAV v České republice vstoupil ČHS do jednání se všemi prodejci tohoto produktu. Cílem VV ČHS bylo vyjednat pro své členy co nejlepší podmínky získání tohoto produktu v rámci tzv. kombinovaného členství v ÖAV a ČHS. Nejlepší podmínky se nám podařilo domluvit s dosavadním poskytovatelem kombinovaného členství, společností ALPY spol. s.r.o. ALPY spol. s r.o. garantuje, že registrace kombinovaného členství bude i prostřednictvím on-line registračního systému funkční od 1. 12. 2014. Členství v ÖAV společně s přihláškou do ČHS budou poskytovat i zástupci sekce Edelweiss.

Pro kombinované členství na rok 2015 je výše členských příspěvků určena následující tabulkou.

 

 

výše členských příspěvků (Kč)

 

ÖAV 2015

ČHS 2015

ÖAV+ČHS 2015

kat A

1 610

400

2 010

kat.B - partneři kat.A

1 240

400

1 640

kat.B - senioři

1 240

0

1 240

kat.B - vdova/ec, zdr.postižení

1 240

400

1 640

kat.B - junioři

1 240

300

1 540

kat.C - děti a mládež do 18 let

680

100

780

kat.C - děti a mládež do 18 let; jeden rodič člen ČHS

680

0

680

rodina s dětmi do 18 let

2 850

800

3 650

rodič samoživitel s dětmi do 18 let

1 610

400

2 010

 

ALPY spol. s r.o. jako partner ČHS na rok 2015 byl ČHS zplnomocněn a zároveň přijal pověření vyplácet zájemcům o kombinované členství, kteří získají kombinované členství prostřednictvím systému alpenverein.cz, finanční dar od ČHS. Výše tohoto daru je určena typem členství a je uvedena v následující tabulce.

 

dar od ČHS (Kč)

kat A

240

kat.B - partneři kat.A

180

kat.B - senioři

0

kat.B - vdova/ec, zdr.postižení

180

kat.B - junioři

80

kat.C - děti a mládež do 18 let

35

kat.C - děti a mládež do 18 let; jeden rodič člen ČHS

0

rodina s dětmi do 18 let

420

rodič samoživitel s dětmi do 18 let

240

 

Kombinované členství si budete moci objednat a zakoupit jako dosud, tj. objednávka a platba u zástupců ÖAV a jejich prodejců, od kterých obdržíte průkaz ÖAV. Průkaz ČHS vám bude vystaven a zaslán či předán poté, co ČHS obdrží informaci o uhrazení kombinovaného členství (přímo od vás, nebo na základě seznamů plátců, které budeme ve čtrnáctidenních intervalech dostávat od zástupců ÖAV); v případě zájemců o členství v ČHS je podmínkou vystavení průkazu také vyplnění registračního formuláře na webu ČHS nebo předání vyplněné přihlášky sekretariátu.

Další informace o kombinovaném členství včetně kontaktů na zástupce AV naleznete na našem webu:

Případné dotazy ke kombinovanému členství pište na adresu ladislava.homolkova@horosvaz.cz.

 

Dále vás informuji, že i v příštím roce si budete moci zakoupit cestovní pojištění u Pojišťovny UNIQA, které zahrnuje léčebné výlohy a asistenční služby včetně záchranných prací a kryje horolezectví, vodní sporty a obdobné sportovní aktivity. Tarify i ceny zůstávají stejné jako v letošním roce, podrobné informace najdete na našem webu:  https://www.horosvaz.cz/pojisteni/, kde si také

 

Na tento mail neodpovídejte, je určen pouze k hromadnému rozesílání e-mailů.

 

sekretariát ČHS

 

Božena Valentová

tajemnice

Český horolezecký svaz

bozena.valentova@horosvaz.cz

739 304 182, 296 118 207

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

—————

Zpět