09.09.2009 11:28

Podmínky členství

Pravidla výcviku a náboru nových členů

1. Příjem nováčků na listopadové schůzi (tolerance do březnové schůze). Zaplatí instruktorský příspěvek 500,- KČ (instruktor,lezec) + oddílový příspěvek.

2. Přijetí čekatele schvaluje členská základna.

3. Oddíl přijme maximálně 5 nováčků do kurzu (bezpečná kapacita instruktora).

4. Čekací doba na členství je 3 kalendářní roky. Výjimky členství schvaluje členská základna.

5. Po dobu výcviku a čekatelství čekatel: - nemá hlasovací právo - nemá sám přístup na chalupu a nemůže si vzít na sebe hosta - u ostatního se na něho vztahují práva a povinnosti člena

6. Metodický pokyn u nováčka:
	a) nemá průkaz - platí na něho pravidla nováčka
	b) má průkaz - 1. donese potvrzení o proškolení od instruktora oddílu ze kterého přišel - platí pro něj pravidla čekatele (3 roky)
            2. nedonese potvrzení - platí pro něho pravidla nováčka

7. Nováček musí být starší 18ti let a nesmí lézt bez instruktora

8. Člen oddílu , kter není majitelem platného horolezeckého průkazu smí provozovat horolezeckou činnost jen pod vedením instruktora.

Schválila členská schůze oddílu HORE ZDAR dne 3.4.2002

Ing.Miloslav Pech
předseda oddílu

—————

Zpět