09.09.2009 11:25

Stanovy HO a podmínky přijetí do HO

 

POVINNOSTI ČLENA HO ALPIN HK:

 

1. Platit členské známky ČHS

2. Účastnit se členských výročních schůzek

3. Znát a dodržovat pravidla jak  pískovcového lezení tak i lezení v jiných terénech

4. Dodržovat ustanovení ČHS (zakázané lezecké oblasti + časové omezení lezení v oblastech…)

 

 

Podmínky pro přijetí do HO Alpin Hradec Králové:

- zaplacený členský příspěvek ČHS pro aktuální kalendářní rok
- další informace - předseda HO ALPIN HK

Při vstupu do HO se automaticky každý stává členem ČHS a je jeho povinností si každý rok toto členství zaplatit.

 Za nového člena přistupujícího do oddílu musí ručit alespoň jeden ze stavajících aktivních členů. 

Nový člen musí prokázat své znalosti, jak teoretické tak i praktické.

Každý nový člen se účastní akcí oddílu (horostěna, lezení venku).

 

ČHS - metodické materiály - hodné jak pro nováčky tak i pro "staré borce"

DODATEK!

Provozování horolezectví ve volné přírodě je v ČR možné jen díky výjimkám ze zákona o ochraně životního prostředí. Tyto výjimky vyřizuje ČHS pro své členy a členy UIAA a mimo jiné se v žádostech zavazuje na vlastní náklady udržovat skály,jištění a přístupové cesty k horolezeckým terénům v pořádku. Tato údržba stojí spoustu peněz a ty jdou pouze z členských příspěvků. Každý horolezec, který je organizován v ČHS, tedy přispívá na údržbu skal a měl by mít zájem přesvědčit ve svém okolí ty, kteří také lezou, ale jaksi na úkor druhých, že jejich pojetí není fér vůči ostatní horolezecké veřejnosti.

—————

Zpět