PRODEJ

<?php

$uzivatel="lezec";
$heslo="rocks";

function overit() {
Header("WWW-authenticate: basic realm=\"Soukromá pošta HOREZDAR\"");
Header("HTTP/1.0 401 Unauthorized");
echo 'Špatný uživatel nebo heslo.';
exit;
}

function platne($user,$pass) {
global $uzivatel,$heslo;
return ($user !=$uzivatel || $pass!=$heslo) ? false : true;
}

if(!isset($PHP_AUTH_USER)) {
overit();
}
elseif(!platne($PHP_AUTH_USER,$PHP_AUTH_PW)) {
overit();
}

if (!$submit) {
?>

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>mail na aktivní členy</TITLE>
<script>
<!--
function Kontrola()
{
if (document.theForm.odesilatel.value.length<1)
    {
    window.alert("Není vyplněn odesílatel!!!");
    return false;
    }
if (document.theForm.sub.value.length<1)
    {
    window.alert("Není vyplněna věc!!!");
    return false;
    }
if (document.theForm.zprava.value.length<1)
    {
    window.alert("Není vyplněn text zprávy!!!");
    return false;
    }
return true;
}
//-->
</script>

</HEAD>
<BODY bgcolor="#FEF9EF" text="Black">
<center>
<H1>emailový formulář</H1>

Tento formulář umožňuje poslat poštu aktivním členům oddílů Hore Zdar a Alpin Hradec Králové.
Většina členů si určila, že chce zprávu posílat na mobilní telefon, takže prosím o stručnost (60 znaků maximum).

<FORM action="maileraktivni.php" name="theForm" method="post" onsubmit="return Kontrola()">

<!-- --------------- email prijemce----------------- -->
<INPUT type="hidden" name="prijemce1" value='dusan.plch@seznam.cz'>
<INPUT type="hidden" name="prijemce2" value='dusan.plch@vodafonemail.cz'>

<INPUT type="hidden" name="prijemce4" value='jan5.cerny@seznam.cz'>
<INPUT type="hidden" name="prijemce5" value='00420602664550@sms.eurotel.cz'>
<INPUT type="hidden" name="prijemce6" value='00420602144229@sms.eurotel.cz'>
<INPUT type="hidden" name="prijemce7" value='petrkurka74@vodafonemail.cz'>
<INPUT type="hidden" name="prijemce8" value='00420728891438@sms.eurotel.cz'>
<INPUT type="hidden" name="prijemce9" value='hanaslezakova@volny.cz'>
<INPUT type="hidden" name="prijemce10" value='martin.sonda@vodafonemail.cz'>
<INPUT type="hidden" name="prijemce11" value='00420602129011@sms.eurotel.cz'>
<INPUT type="hidden" name="prijemce12" value='00420607756213@sms.eurotel.cz'>
<INPUT type="hidden" name="prijemce13" value='00420606337045@sms.eurotel.cz'>
<INPUT type="hidden" name="prijemce14" value='josef.mach@email.cz'>
<INPUT type="hidden" name="prijemce15" value='mach@gastpro.cz'>
<INPUT type="hidden" name="prijemce16" value='00420724218833@sms.eurotel.cz'>
<INPUT type="hidden" name="prijemce17" value='bendak@gastpro.cz'>
<INPUT type="hidden" name="prijemce18" value='00420728862892@sms.eurotel.cz'>
<!-- --------------------------------------------------- -->

<!-- ----- zadejte URL k přenosu po odesláni emailu ---- -->
<INPUT type="hidden" name="transfer" value="/html/uvod.html">
<!-- --------------------------------------------------- -->

Email odesílatele:
<BR><INPUT type="text" name="odesilatel" value="" size=50 maxlength=50>
<BR>Věc:
<BR><INPUT type="text" name="sub" value="" size=50 maxlength=50>

<BR><BR>Text:
<BR><TEXTAREA name="zprava" cols="25" rows="3"></TEXTAREA>
<BR><BR>
<INPUT type="submit" name="submit" value="Odeslat">
<INPUT type="reset" name="reset" value="Zrušit">
</FORM>

<p align="center"><a href="javascript:history.go(-1)"><img border="0" src="/picture/zpet.gif"></a>

<?php
}

else {

  if (ereg("\n",$odesilatel))die();

  if (mail($prijemce1, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))
  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};

  if (mail($prijemce2, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))
  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};

//  if (mail($prijemce3, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))//
//  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};//

  if (mail($prijemce4, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))
  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};

  if (mail($prijemce5, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))
  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};

  if (mail($prijemce6, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))
  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};

  if (mail($prijemce7, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))
  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};

  if (mail($prijemce8, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))
  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};

  if (mail($prijemce9, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))
  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};

  if (mail($prijemce10, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))
  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};

  if (mail($prijemce11, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))
  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};

  if (mail($prijemce12, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))
  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};

  if (mail($prijemce13, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))
  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};

  if (mail($prijemce14, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))
  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};

  if (mail($prijemce15, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))
  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};

  if (mail($prijemce16, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))
  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};

  if (mail($prijemce17, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))
  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};

  if (mail($prijemce18, $sub, $zprava, "From:$odesilatel\nReply:$odesilatel"))
  {echo "Zpráva byla odeslána";}else{echo "Chyba při odesílání zprávy";};

 

?>
<META http-equiv='refresh' content='0; URL=<?php echo "$transfer"; ?>'>
<?php
exit;
}
?>
</BODY>
</HTML>